19-20 Season

Summer Intensive Japan Audition

February 24, 2020, 10:00 am

Tokyo, Japan (Feb. 24) | Reg. 10:00 am, audition 10:45 am – 12:30 pm
Geino-Kadensha
6-12-30 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8374

MORE INFORMATION